Vērtīga un vajadzīga grāmata visiem esošajiem un topošajiem psihologiem – “Eiropas psihologu ētika”, ko sarakstījuši četri autori – Džefs Lindsejs, Kaspers Kune, Haldors Ēvreide un Fredijs Langs, kuriem ir liela pieredze ētikas jautājumos un Eiropas Psihologu asociāciju federācijas (EPAF) Pastāvīgās ētikas komitejas darbā. Tajā, pamatojoties uz EPAF Ētikas metakodeksu, kura pilns teksts atrodams grāmatas pielikumā, autori ir izvērtējuši plašu ētisko jautājumu loku, ar kuriem var neizbēgami sastapties katrs psihologs gan privātpraksē, gan akadēmiskajā vidē. Autori ir ne vien teorētiski analizējuši ētikas nozīmi un tās galvenos principus – cieņu, kompetenci, atbildību un godīgumu, bet arī, sniedzot dažādus piemērus no dzīves, iztirzājuši šo principu praktiskos aspektus un iespējamos ētiskos risinājumus konkrētās situācijās. Aplūkotas arī dažādas ētikas dilemmas un dažādas pieejas par psihologu darbu saņemto sūdzību izskatīšanā, īpaši uzsverot mediāciju, un ieskicētas varbūtējās jaunās ētiska rakstura problēmas nākotnē, piemēram, saistībā ar interneta vidi vai bēgļiem. Grāmatā skarto jautājumu loks ir tik daudzveidīgs, ka tā var būt visai noderīga gan katram atsevišķam psihologam, gan psiholoģijas studentiem, gan psihologu asociācijām kā lielisks mācību un uzziņu materiāls, kurā gūt skaidru izpratni par ētiku psihologa darbā, rast padomu sarežģītākā situācijā vai vērtīgu ideju konkrēta lēmuma pieņemšanā. Grāmatai ir 256 lpp.Par grāmatas pasūtīšanu sazināties rakstiski ar Irinu Simoņenkovu (e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)