Žermēna Vazne piedalījās Tiesībsarga biroja rīkotajā konferencē, kurā uzstājās ar tēmu ”Bērnu un jauniešu sporta psiholoģija”, kur svarīgākie psiholoģiskie jautājumi tika skatīti vecumposmu kontekstā. Sk.tiesibsarga_ikgadejā_konference