Žermēna Vazne, LSPA profesore un sertificēts psihologs 20.08.2020., sporta speciālistiem, sportistiem un fizioterapeitiem vadīja semināru „Motivācija treniņiem un sasniegumiem sportā” sk. www.uzkursiem.lv

Semināra laikā tika pārrunāti šādi jautājumi: Kāpēc zināšanas sporta psiholoģijā ir jāņem vērā, trenējot un audzinot  bērnus un jauniešus sporta vidē? Kas jāņem vērā, lai veicinātu audzēkņu motivāciju nodarboties ilgtermiņā? Uzvarētāju psiholoģija sportā. Uzvarētāju psiholoģiskās prasmes sportā. Kā pie to pilnveides strādāt treneriem?